Lege-oharra

Lege-oharra

34/2002 Legearen, uztailaren 11koaren, Informazio Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzkoaren, 10. artikulua betetze aldera, enpresaren identifikazio-datuak azaltzen dira jarraian:
Izen soziala: Arotzgi, IFK:G20386629
Gipuzkoako Arotz Taldea
Helbidea: Belartza industrialdea, Gurutzegi 12 – 1., 9. bulegoa20018 Gipuzkoa.
Jabetza intelektual eta industrialeko eskubideei buruzko Espainiako legediak babesten ditu web-orri honetako iturburu-kodea, diseinu grafikoak, irudiak, argazkiak, soinuak, animazioak eta testuak, bai eta bertan jasotako informazioa eta edukiak ere, Gipuzkoako arotz-taldearen alde, aurrerantzean “Arotzgi”, eta ezin da web-orria, osotara edo partzialki, erreproduzitu eta/edo argitaratu, ez eta informatikoki tratatu, banatu, zabaldu, aldatu, eraldatu edo deskonpilatu ere, ez eta titularrari legez onartutako gainerako eskubiderik ere, Arotzgik aurrez eta idatziz baimenik ematen ez badu.

Jabetza intelektuala

Erabiltzaileak, soil-soilik, haren erabilera pertsonal eta pribaturako erabil dezake web-orri honetan agertzen den materiala, eta debekatuta dago hori merkataritza-helburuekin edo legez kanpoko jardueretarako erabiltzea. Arotzgirenak izango dira jabetza intelektualetik eratorritako eskubide guztiak.
Arotzgik zainduko du aurreko baldintzak betetzen direla eta haren web-orrietan jasotako edukiak behar bezala erabiltzen direla; dagozkion ekintza zibil eta penalak gauzatuko ditu erabiltzaileak eskubide horiek urratzen baditu edo betetzen ez baditu.

Askotarikoak

Arotzgik aurrez jakinarazi gabe aldatu ahal izango du haren web-orrian jasotako informazioa, bai eta haren konfigurazioa eta aurkezpena ere. Gure web-orrian jasotzen diren prezioak aurrez jakinarazi gabe aldatu ahal izango dira.
Arotzgi.es-ek konpromisoa hartzen du bitarteko honen bidez iruzurrezko publizitaterik ez egiteko. Ondorio horietarako, beraz, ez dira iruzurrezko publizitatetzat joko Arotzgiren web-guneko edozein ataletako edukian zehar egon litezkeen akats formal edo zenbakizkoak, atal horietan jasotako informazioa guztiz ez mantentzeagatik eta/edo eguneratzeagatik edo mantentzean edo eguneratzean akatsak egiteagatik sor litezkeenak. Arotzgik, atal honetan xedatutakoaren ondorioz, akats horien berri izan bezain pronto zuzentzeko konpromisoa hartzen du.
Arotzgi ez da erantzule izango erabiltzaileak aplikatzekoa den legedia urratzen badu web-orri honetara sartzean eta/edo bertan jasotako informazioak erabiltzean.
Arotzgik ez du erantzungo web-orri honetan jasotako informazioa, gaiak edo programak erabiltzean eragindako edo eragin litezkeen kalte-galerez, horiek edonolakoak direla ere. Web-orri honen bidez erabiltzaileari hirugarrenen prestazioetara eta zerbitzuetara sartzeko aukera ematen dioten loturak (link) eta hipertestua ez daude Arotzgiren kontrolpean. Halaber, elkarte honek ez du erantzungo horietan jasotzen den informazioaz edo informazio horrek eragin litzakeen ondorioez.
Arotzgi ez da erantzule izango hirugarrenek legez kanpoko moduan erabiltzen badituzte web-orri honetan agertzen diren eta erakunde horren jabetzakoak ez diren markak, produktu-izenak eta merkataritza-izenak. Ez du erantzuten, ezta ere, web-orri honetako loturen bidez sar gaitezkeen web-guneetako edukiaren osotasunaz, egiazkotasunaz eta legezkotasunaz.
Arotzgik konpromisoa hartzen du merkataritza-komunikaziorik ez igortzeko horrelakoak direla jakinarazi gabe, 34/2002 Legean, Informazio Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzkoan, xedatutakoarekin bat.
Arotzgi ez da erantzule izango gure hornitzaileetako batek haien diseinu esklusiboen modeloak kopiatzen badizkie beste jabe batzuei. Zuk edo zure enpresak uste baduzue web-orri honetan agertzen den artikulu-diseinuren bat zuen jabetzakoa dela, jarri gurekin harremanetan arotzgi@arotzgi.net helbidearen bidez, dagokion dokumentazioarekin, eta gure katalogotik kenduko dugu berehala.

Teknologiak

Arotzgik hirugarrenen cookieak erabiltzen ditu haren orrian zehar nabigatzerakoan. Web-gunean zehar lehen aldiz nabigatzean aurkituko dituzu horien erabilerari buruzko legezko baldintzak.

Cookien erabilera.

Arotzgik, hirugarrenen bidez, zenbait datu jasotzen eta erabiltzen ditu honakoei buruz: zer motatako bilatzailea erabiltzen duzun, zer fitxategi eskatzen dituzun eta zer domeinu eta herrialdetatik eskatzen duzun informazioa; hori guztia gure on-line zerbitzua hobetzeko eta zure beharrak hobeki asetzeko. (COOKIEN LEGEA)

Datuak babestea

Abenduaren 13ko 15/99 Lege Organikoaren 5. artikuluan xedatutakoarekin bat, jakinarazten dizugu eman dizkiguzun datu pertsonalak “Gipuzkoako Arotz Elkartea” izeneko fitxategi batean daudela gordeta, eta hori Arotzgiren jabetzakoa dela. Fitxategi horren xedea da adostutako zerbitzuak emateko prozesua kudeatzea, bai eta zuretzat interesgarri izan litezkeen etorkizuneko zerbitzuak ere. Fitxategi horren berri eman diogu Datuak Babesteko Espainiako Agentziari, eta behar diren segurtasun-neurriak ditu datuak seguru daudela bermatzeko. Edonola ere, datuak eskuratzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta aurkaratzeko eskubideak baliatu ahal izango dituzu dohainik, adierazitako legeak ezarritako moduan; horretarako, idatzizko jakinarazpena igorri beharko diozu Arotzgiko Segurtasun Arduradunari, fitxategiaren izena adieraziz, honako helbide honetara: arotzgi@arotzgi.com

Aviso legal

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la información y Comercio Electrónico, a continuación se exponen los datos identificativos de la empresa:

Denominación social: Arotzgi, CIF: G20386629
Asociación patronal de carpinteros de Gipuzkoa
Dirección:   Polígono Belartza, Gurutzegi 12 – 1º Ofic. 9
20018 Gipuzkoa.

El código fuente, los diseños gráficos, las imágenes, las fotografías, los sonidos, las animaciones, los textos, así como la información y los contenidos que se recogen en el presente sitio web están protegidos por la legislación Española sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial a favor de  la Asociación patronal de carpinteros de Gipuzkoa en adelante “Arotzgi”, y no se permite reproducción y/o publicación, total o parcial, del sitio web, ni su tratamiento informático, su distribución, su difusión, ni su modificación, transformación o descompilación, ni demás derechos reconocidos legalmente a su titular, sin el permiso previo y por escrito emitido por Arotzgi.

Propiedad intelectual

El usuario, única y exclusivamente, puede utilizar el material que aparezca en este sitio web para su uso personal y privado, quedando prohibido su uso con fines comerciales o para incurrir en actividades ilícitas. Todos los derechos derivados de la propiedad intelectual están expresamente reservados por Arotzgi.

Arotzgi, velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones como por la debida utilización de los contenidos presentados en sus páginas web, ejercitando todas las acciones civiles y penales que le correspondan en el caso de infracción o incumplimiento de estos derechos por parte del usuario.

Varios

Arotzgi, podrá modificar, sin previo aviso, la información contenida en su sitio web, así como su configuración y presentación. Los precios que se incluyen el nuestra página web se podrán modificar si previo aviso.

Arotzgi. se compromete a través de este medio a no realizar publicidad engañosa. A estos efectos, por lo tanto, no serán considerados como publicidad engañosa los errores formales o numéricos que puedan encontrarse a lo largo del contenido de las distintas secciones de la web propiedad de Arotzgi, producidos como consecuencia de un mantenimiento y/o actualización incompleta o defectuosa de la información contenida en estas secciones. Arotzgi, Como consecuencia de lo dispuesto en este apartado, se compromete a corregirlo tan pronto como tenga conocimiento de dichos errores.

Arotzgi no se hace responsable del incumplimiento de cualquier norma aplicable en que pueda incurrir el usuario en su acceso al presente sitio web y/o en el uso de las informaciones contenidas en el mismo.

Arotzgi no será responsable de los daños y perjuicios producidos o que puedan producirse, cualquiera que sea su naturaleza, derivados del uso de la información, de las materias contenidas en este sitio web y de los programas que incorpora. Los enlaces (links) e hipertexto que posibiliten, a través del presente sitio web acceder al usuario a prestaciones y servicios ofrecidos por terceros, no pertenecen ni se encuentran bajo el control de Arotzgi.  Asimismo esta asociación tampoco se hace responsable ni de la información contenida en los mismos, ni de cualquier efecto que pudiera derivarse de dicha información.

Arotzgi, no se hace responsable del uso ilegítimo que terceras personas puedan hacer de los nombres de marca, nombres de producto, marcas comerciales que, no siendo propiedad de dicha entidad, aparezcan en el presente sitio web. Tampoco de responsabiliza de la integridad, veracidad y licitud del contenido de los enlaces a las webs a las que puedan accederse desde el presente sitio web.

Arotzgi se compromete a no remitir comunicaciones comerciales sin identificarlas como tales, conforme a lo dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico.

Arotzgi  no se hace responsable en el caso de que alguno de nuestros proveedores copiase modelos a otros propietarios de sus diseños exclusivos. Si usted, o su empresa cree que algún diseño de artículo que aparece en esta página web es de su propiedad, póngase en contacto con nosotros a arotzgi@arotzgi.net con la documentación pertinente y lo retiraremos de nuestro catalogo automáticamente.

Tecnologías

Arotzgi utiliza cookies de terceros durante la navegación por sus páginas web. Encontrará los términos legales de su utilización al navegar por primera vez por la web.

Uso cookies.

Arotzgi a través de terceros recoge y utiliza los datos relativos al tipo de buscador que utiliza, los archivos que solicita, y el dominio y país desde el que solicita la información, con la finalidad de mejorar nuestro servicio on-line y satisfacer mejor sus necesidades. (LEY DE COOKIES)

Protección de datos

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 5 de  la Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre, le informamos que los datos de carácter personal que nos ha facilitado forman parte del  fichero denominado “Asociación patronal de carpinteros de Gipuzkoa”, del que es responsable Arotzgi. Este fichero tiene como finalidad gestionar la prestación de los servicios pactados así como futuros servicios que pudieran ser de su interés. Dicho fichero ha sido notificado a la Agencia Española de Protección de Datos y cuenta con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de los datos. En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos por la Ley indicada, mediante comunicación escrita al Responsable de Seguridad de Arotzgi, indicando el nombre del fichero a través del email: arotzgi@arotzgi.com

leo.